POKLICNA ORIENTACIJA

INFORMATIVNA DNEVA 2024

Informativni dan za srednje šole bo potekal v dveh terminih in sicer v petek in soboto, 16. in 17. februarja 2024, za vse srednje šole po Sloveniji. Predstavitve bodo potekale na večini šol v petek ob 9. in 15. uri ter v soboto ob 9.uri. Ura predstavitve se lahko na posamezni šoli razlikuje, zato preverite v Razpisu ali na spletni strani določene šole. Ta dan si boste lahko ogledali tudi dijaške domove, kjer boste pridobili informacije v zvezi s sprejemom in bivanjem.
Učenci devetega razreda bodo imeli v petek namesto pouka možnost sodelovanja na informativnih dnevih, zato si tudi starši zagotovite čas, da se skupaj seznanite s čim več srednješolskimi programi.

POKLICNA ORIENTACIJA 2023 – 2024

INFORMACIJE O POTEKU VPISA V SREDNJE ŠOLE

prstVPIS V SREDNJE ŠOLE


 

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov, in če se mladostnik ne odloči za gimnazijo, ta odločitev veliki meri pomeni tudi že odločitev za izbiro poklica ali vsaj poklicnega področja. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad,  podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov in ne nazadnje tudi od karierne orientacije, ki jo nudita šola in območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

V osmem razredu
se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (http://www.mojaizbira.si/), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

  • marec: dejavniki poklicnega izbora in sistem izobraževanja,
  • april, maj: Poklicni kažipot (http://www.mojaizbira.si/)

V devetem razredu
učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

Devetošolci imajo možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), ga skupaj pregledamo.

Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost se udeležijo informativnega dneva. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

  • Celo leto: individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva,
  • september: roditeljski sestanek na temo Karierna orientacija,
  • september – april: program poklicne orientacije za devetošolce,
  • november – januar: posvetovalni pogovori o karierni orientaciji (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …),
  • januar – marec: skupni pregled e-razpisa za vpis v srednje šole ter izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole,
  • februar: roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo,
  • marec: individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave,
  • maj – junij: seznanitev z možnostmi štipendiranja.

VAJENIŠTVO

Zakon o vajeništvu mladim omogoča zgodnejšo poklicno socializacijo. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Kot določa zakon, bo imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa.

Vajeništvo začenjajo poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto ministrstvo načrtuje vključevanje vajencev v 4 programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Vajeniško obliko izobraževanja bodo uvajali postopoma, pilotno jo bodo preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno število vajencev, šol in delodajalcev.

Vključitev v vajeništvo ni obvezna ne za delodajalce ne za dijake. Predlagani zakon namreč določa, da je vključitev prostovoljna in namenjena tistim dijakom, ki se bodo želeli izobraževati v vajeniški obliki izobraževanja. Vključeni bodo tisti delodajalci, ki bodo imeli prosta vajeniška delovna mesta in bodo za izvajanje vajeništva izpolnjevali vse zahtevane pogoje.

V prvih treh letih pričakujemo do 200 vajencev na generacijo. Vajeniško obliko izobraževanja bodo pilotno preizkusili na omejenem številu šol (v prvem šolskem letu praviloma 2 šoli za posamezen izobraževalni program). Število vključenih delodajalcev bo odvisno od števila registriranih vajeniških delovnih mest pri pristojnih zbornicah in od števila sklenjenih vajeniških pogodb z vajenci.

Projekt pilotne izvedbe vajeništva, ki je v pripravi, na podlagi javnega razpisa v različnih delih sofinancirajo MIZŠ, ESS (Evropski socialni sklad) in MGRT. MIZŠ na podlagi javnega razpisa, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, zagotavlja sredstva za usposabljanje mentorjev v podjetjih, delodajalcem bo sofinanciral stroške nagrade vajencev in strošek mentorja v podjetju, predstavnikom delodajalcev in šolam pa bo zagotavljal tudi sredstva za sodelovanje pri pripravi vajeniške izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja. MGRT pa bo delodajalcem sofinanciral strošek varovalnih sredstev za vajenca in nadomestila stroškov prevoza in prehrane za vajenca.

(Skupno 1.379 obiskov, današnjih obiskov 1)