VZGOJNI NAČRT

Vzgoja in izobraževanje morata omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje svoje probleme, oblikuje svoje odločitve in nosi svojo odgovornost.

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovne šole in je del letnega delovnega načrta šole.

Vsebuje:
– temeljne vrednote in vzgojna načela,
– vzajemno sodelovalni odnos s starši,
– vzgojne dejavnosti šole,
– vzgojne postopke in ukrepe.

Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole.

Sprejme ga svet šole.

Vzgojni načrt

 

Pravila šolskega reda

(Skupno 479 obiskov, današnjih obiskov 1)