ZDRAVA ŠOLA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je za začetek novega šolskega leta pripravil zanimiv povzetek aktualnih vsebin in gradiv, ki naj bodo v pomoč staršem, pedagoškim delavcem, otrokom in vsem, ki bi v življenja naših otrok želeli vnesti zdrave navade.

Z MAJHNIMI KORAKI V ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG


logo-Zdrava-sola.eps-vektor

Z majem 2016 se je naša šola vključila v Slovensko mrežo zdravih šol in tako postala Zdrava šola.  Zdrava šola je šola, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovira zdravje.
Z vključitvijo v Slovensko mrežo zdravih šol bomo z različnimi dejavnostmi spodbujali, omogočali in krepili zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Cilji Zdrave šole:
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
12.Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)